Bijnada.nl - Alles Over Veganisme, Gezondheid en Geld Besparen

Positieve gezondheid: een holistische benadering

Gepubliceerd op 4 januari 2023 om 10:00

Embrace the sun like a champion

Positieve gezondheid is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een staat van welzijn die niet alleen afwezigheid van ziekte of gebrek impliceert, maar ook het vermogen om een productief en bevredigend leven te leiden, ongeacht fysieke beperkingen. Het begrip "positieve gezondheid" werd voor het eerst geïntroduceerd door de World Health Organization (WHO) in de jaren 1950.

Veel Gestelde Vragen... 

Wat betekend positieve gezondheid?

Positieve gezondheid is een concept dat stelt dat gezondheid niet alleen afwezigheid van ziekte is, maar ook het vermogen om te groeien, te leren en te bloeien. Het benadrukt het belang van zowel fysieke als mentale welzijn en het vermogen om positief te leven, ongeacht welke uitdagingen we tegenkomen.

Wat is het doel van positieve gezondheid?

Het doel van positieve gezondheid is om mensen te helpen om het beste te halen uit hun leven, ongeacht hun gezondheidssituatie. Het bevordert het welzijn en het vermogen om positief te leven, zodat mensen kunnen bloeien en zich kunnen ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen positieve gezondheid en gewoon gezond zijn?

Gewoon gezond zijn betekent dat je geen fysieke of mentale aandoeningen hebt en dat je in goede gezondheid verkeert. Positieve gezondheid gaat echter verder dan alleen het afwezig zijn van ziekte en omvat ook het vermogen om te groeien, te leren en te bloeien, ongeacht welke uitdagingen we tegenkomen. Het benadrukt het belang van het vermogen om positief te leven en het welzijn te behouden of te verbeteren.

De WHO definieert gezondheid als "een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen het afwezig zijn van ziekte of gebrek." Deze definitie benadrukt het belang van een holistische benadering van gezondheid, die rekening houdt met de fysieke, mentale en sociale aspecten van het leven van een individu.

 

Positieve gezondheid omvat dus meer dan alleen het afwezig zijn van ziekte. Het betekent ook het vermogen om te werken, te spelen, sociale verbindingen te behouden en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Het benadrukt ook het belang van preventie en gezondheidsbevordering om gezondheid te behouden en te verbeteren.

 

Er zijn verschillende manieren om positieve gezondheid te behouden en te bevorderen. Dit kan onder andere worden bereikt door het volgen van een gezonde levensstijl, zoals het eten van een gezonde voeding, het krijgen van voldoende beweging en het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen zoals tabak en alcohol. Het onderhouden van sociale verbindingen en het beoefenen van stressbeheersingstechnieken kunnen ook bijdragen aan positieve gezondheid. Als je zorgen hebt over je gezondheid, is het raadzaam om een arts te raadplegen voor professioneel medisch advies.

De 6 peilers van de gezondheid

De zes pijlers van positieve gezondheid zijn:

  • - Behouden van goede lichaamsfuncties

 

  • - Mentaal welbevinden

 

  • - Zingeving 

 

  • - Kwaliteit van leven,

 

  • - Meedoen

 

  • - Dagelijks Functioneren

Elke peiler uitgelegd 

Behouden van goede lichaamsfuncties: Dit houdt in het behouden van een goede fysieke conditie en het afwezig zijn van ziekte of gebrek. Dit kan worden bereikt door het volgen van een gezonde levensstijl, zoals het eten van een gezonde voeding, het krijgen van voldoende beweging en het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen zoals tabak en alcohol.

 

Mentaal welbevinden: Dit houdt in het behouden van een goed mentaal welbevinden, zoals een positief zelfbeeld en het vermogen om met stress om te gaan. Dit kan worden bereikt door het beoefenen van stressbeheersingstechnieken, zoals meditatie en ademhalingsoefeningen, en het onderhouden van sociale verbindingen.

 

Zingeving: Dit houdt in het hebben van een doel of betekenis in het leven, zoals het behalen van persoonlijke doelen of het leveren van een positieve bijdrage aan de gemeenschap. Het kan ook helpen om deel te nemen aan activiteiten die persoonlijk betekenis hebben.

helemaal blij
een voldaan, gelukkig gevoel

Kwaliteit van leven: Dit houdt in het vermogen om te genieten van het leven en tevreden te zijn met hoe dingen gaan. Dit kan worden bevorderd door het hebben van positieve sociale verbindingen en het onderhouden van een gezonde levensstijl.

 

Meedoen: Dit houdt in het onderhouden van sociale verbindingen en het deelnemen aan activiteiten met andere mensen. Het kan helpen om deel te nemen aan sociale groepen of vrijwilligerswerk te doen.

 

Dagelijks functioneren: Dit houdt in het vermogen om goed voor jezelf te zorgen en aan je dagelijkse verantwoordelijkheden te voldoen, zoals het volgen van een gezonde levensstijl en het regelmatig uitvoeren van huishoudelijke taken. Het kan ook helpen om realistische doelen te stellen en een routine te volgen.

Zijn de 6 pijlers van positieve gezondheid de sleutel tot een fijn leven?

klavertje vier, geluk

De zes pijlers van positieve gezondheid kunnen bijdragen aan een fijn leven, maar het is belangrijk om te onthouden dat iedereen verschillende behoeften en prioriteiten heeft en dat wat voor de een een fijn leven is, dat voor een ander misschien niet is.

 

Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld veel waarde hechten aan het behalen van professionele doelen, terwijl anderen misschien meer waarde hechten aan het hebben van een goede work-life balance.

Het is belangrijk om je eigen behoeften en prioriteiten te identificeren en te werken aan het behalen van wat voor jou een fijn leven is.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.