Alles wat je moet weten over groene energie

Gepubliceerd op 3 januari 2023 om 08:00

Windmolenpark

Wat is groene energie precies? 

Groene energie is energie die op een duurzame manier wordt opgewekt, zonder dat daarbij schadelijke stoffen vrijkomen of er gebruik wordt gemaakt van brandstoffen die opraken. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn zonnepanelen, windmolens, waterkrachtcentrales en biogasinstallaties.

 

Groene energie kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, maar ook om bijvoorbeeld warmte te genereren voor verwarming of om vervoer mee aan te drijven.

Waarom zou je voor groene energie kiezen?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen en organisaties kiezen voor groene energie.

 

Ten eerste kan het bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, die een belangrijke rol spelen bij het opwarmen van de aarde. Door over te stappen op groene energie kan dus een bijdrage worden geleverd aan het tegengaan van de klimaatverandering.

 

Ten tweede kan groene energie ook bijdragen aan de energiezekerheid, omdat het niet afhankelijk is van één specifieke energiebron die op kan raken.

 

Het kan ook financieel voordelig zijn, omdat de kosten van groene energiebronnen in sommige gevallen lager zijn dan die van conventionele energiebronnen.

Wat is nou eigenlijk het verschil met "normale" energie?

"Groene energie" is energie die duurzaam is en geen of weinig negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Dit omvat energiebronnen zoals zon, wind, water en biobrandstoffen.

 

"Normale energie" is energie die afkomstig is van niet-duurzame bronnen, zoals aardolie, kolen en gas. Deze bronnen produceren vaak CO2-uitstoot en andere vervuilende emissies, wat kan leiden tot klimaatverandering en luchtverontreiniging.

 

Groene energie kan helpen om deze problemen te verminderen door het gebruik van duurzame energiebronnen te bevorderen.

zonne collectoren

5 redenen om te kiezen voor groene energie

  • Om het milieu te beschermen: Groene energie is duurzaam en heeft geen of weinig negatieve gevolgen voor het milieu. Dit kan helpen om het gebruik van niet-duurzame energiebronnen te verminderen en zo de impact op het klimaat en de luchtkwaliteit te verminderen.

 

  • Om de luchtverontreiniging te verminderen: Niet-duurzame energiebronnen, zoals aardolie en kolen, produceren vaak emissies die bijdragen aan luchtverontreiniging. Door te kiezen voor groene energie kan de luchtverontreiniging worden verminderd.

 

  • Om de energiekosten te verlagen: Hoewel de aanvankelijke kosten van het overstappen op groene energie soms hoger kunnen zijn, kunnen de lange termijnkosten lager zijn. Sommige vormen van groene energie, zoals zon- en windenergie, hebben geen brandstofkosten en kunnen daardoor op de lange termijn goedkoper zijn dan niet-duurzame energiebronnen.

 

  • Om de afhankelijkheid van buitenlandse energie te verminderen: Door te kiezen voor groene energie kan een land zijn afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen verminderen. Dit kan helpen om de energiezekerheid te verhogen en de economische impact vanfluctuerende olieprijzen te verminderen.

  • Om te voldoen aan verplichtingen op het gebied van duurzame ontwikkeling: Sommige landen en organisaties hebben doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot. Door te kiezen voor groene energie kan aan deze doelstellingen worden voldaan.

Groene energie is de toekomst

Groene energie is een belangrijk middel om de impact van de mens op het milieu te verminderen. Het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en biobrandstoffen kan helpen om de luchtverontreiniging te verminderen, de afhankelijkheid van buitenlandse energie te verminderen, de energiekosten te verlagen en aan verplichtingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te voldoen.

 

Hoewel de aanvankelijke kosten van het overstappen op groene energie soms hoger kunnen zijn, kunnen de lange termijnkosten lager zijn en kan groene energie op de lange termijn goedkoper zijn dan niet-duurzame energiebronnen. Het is daarom belangrijk om te investeren in groene energie en het gebruik ervan te bevorderen.

FAQ

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en water.

Waarom is groene stroom belangrijk?

Groene stroom is belangrijk omdat het een manier is om elektriciteit op te wekken zonder de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, wat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering en het behoud van schone lucht en water.

Hoe kan ik overstappen op groene stroom?

Je kan overstappen op groene stroom door een energieleverancier te kiezen die groene stroom aanbiedt of door zelf energie op te wekken met behulp van zonnepanelen of een andere hernieuwbare energiebron.

Welke landen gebruiken het meeste groene stroom?

Volgens de Internationale Energie-Agentschap (IEA) gebruiken landen in Europa het meeste groene stroom, gevolgd door landen in Noord-Amerika en Azië. Landen met de hoogste penetratie van groene stroom zijn IJsland, Noorwegen, Costa Rica en Paraguay.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.